Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
The thing I’m most afraid of is me.  Of not knowing what I’m going to do.  Of not knowing what I’m doing right now.
— 1Q84, Haruki Murakami
Reposted fromthebelljar thebelljar viasmutnazupa smutnazupa
4482 796c 500
Reposted fromstylte stylte viazazu zazu
2518 c685
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viazazu zazu
7360 bfaf
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacountingme countingme
8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viacountingme countingme
Reposted fromlugola lugola viamorela morela
3725 429d
Reposted fromajema ajema viakoraline koraline
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
3343 fe35 500
Reposted fromjohnmaus johnmaus viaciarka ciarka
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vianieuciekaj nieuciekaj
Jeśli przez jakiś czas nie doznałem ani rozkoszy, ani bólu i oddychałem letnią, mdłą i znośną atmosferą tak zwanych dobrych dni, wtedy dziecinną moją duszę ogarnia taki ogromny smutek i taka żałość, że zardzewiałą lirę wdzięczności ciskam sennemu bożkowi zadowolenia w sytą twarz, wolę bowiem czuć w sobie prawdziwie diabelny ból niż zdrową temperaturę pokojową. Wtedy rozpala się we mnie dzika żądza mocnych wrażeń, żądza sensacji, wściekłość na wymuskanie, płaskie, unormowane i wysterylizowane życie i obłędna chęć zniszczenia czegoś, na przykład domu towarowego albo katedry, albo siebie samego (...). Gdyż przede wszystkim najszczerzej nienawidziłem, brzydziłem się i przeklinałem zadowolenie, zdrowie, wygodnictwo, ten wypielęgnowany optymizm burżuja, tę tłustą, prosperującą hodowlę wszystkiego co mierne, normalne, przeciętne.
— Hermann Hesse
Reposted fromthealex thealex viaciarka ciarka
ska­zuję cię na banicję
bezpowrotnie
ty i ja
już nie Państwo

na­deszła wolność 
— m. goniewicz / basta
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
0165 16f7

Piotr Mosoń
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viapanimruk panimruk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapanimruk panimruk
Waracaj często i zagarniaj mnie,
uczucie, które kocham, wracaj i mnie zagarniaj - 
gdy się roznieca w ciele pamięć
i we krwi pulsuje dawne pragnienie,
gdy wargi i skóra pamiętają,
a rękom się zdaje,że dotykąją znów.

Wracaj często i mnie zagarniaj w nocy,
gdy wargi i skóra pamiętają...
— Konstandinos Kawafis - Wracaj
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viadnienie dnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl