Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9788 435a 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viairresolute irresolute
6922 53a0 500
Reposted fromeargasm eargasm viaiamnotarobot iamnotarobot
2013 8128
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk
Kobiety wszystkie zmysły mają doskonalsze. Lepiej słyszą, lepiej czują, mają więcej lepszych kubków smakowych, lepiej widzą itd.(...) To zawsze kobiety zaczynają, nawet jeśli mężczyznom się wydaje, że to oni są inicjatorami.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viainyou inyou
0881 4428
Reposted fromerial erial vialugola lugola
0974 2bdb
Reposted fromerial erial vialugola lugola
"Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam."
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1928-1931)"
0988 ecf1
Reposted fromerial erial viatwice twice
Z mężczyzną należy komunikować się wprost, a nie byle jak. To nie kobieta, co chwyta w lot każdą dygresyjkę, każdą aluzyjkę i nie zgubi nici przewodniej, o nie.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromavooid avooid viacountingme countingme
Reposted fromlugola lugola viacountingme countingme
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viatwice twice
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vianieuciekaj nieuciekaj
Play fullscreen
a tak walczyłem z każdym najeźdzcą
Gdyby tak 
nie pachniało

Ale pachnie

A mogłoby przecież

nie pachnieć
tobą
— Emilia Mitręga
Reposted frompoezja poezja viasmutnazupa smutnazupa
5838 385d
tak tak tak
Reposted fromznikajac znikajac viaabstrakcja abstrakcja
2091 dd11
Reposted fromweightless weightless viadnienie dnienie
2437 ba6d
Reposted fromClary Clary viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl